Privaatsustingimused

 1. Klient kohustub meile andma vajalikud andmed oma soovide ja tellimuste täitmiseks.
 2. Oma klientidelt soovime tellimuste täitmiseks saada eesnime, perekonnanime, telefoninumbrit, ja meili aadressi. Kullerteenuse kasutamisel ka aadressi tellitud kauba tarnimiseks.
 3. NB! Palume postkontori ja -kulleri teenuseid kasutades olla nime kirjutamisega täpsed. Postiautomaati kasutades võite ka varjunime kasutada, sest tellimuste täitmise aluseks on meil eelkõige tellimuse number ning selle järgi meie pangakontole laekunud makse. ( st. Tellija ja maksja võivad olla erinevad inimesed – postipakile märgime peale tellimuse esitamisel kasutatud nime).
 4. Tellimuse õigsuse, tarneviisi valiku (s.t õiged esemed ja kogused ning tarneviis) ning isiku- ja kontaktandmete õigsuse eest vastutab Tellija.
 5. Andmete kogumisel kasutame ainult isiku enda poolt edastatud andmeid ja ostusoove ning vajadusel kasutame ka riiklike registrite andmeid (nt. Postiindeksi täpsustamine).
 6. Saadud andmeid kasutame kliendi soovide ja tehtud tellimuste täitmiseks, tellimuse täitmise raames ettetulevate probleemide lahendamiseks ning raamatupidamise nõuete täitmiseks. Vajadusel ka meeldetuletuskirjade saatmiseks.
 7. Vajadusel edastame tellimuste täitmiseks vajalikke isikuandmeid oma töötajatele ja lepingulistele parteritele (nt. Postiasutused, pangad, raamatupidamis – ja audiitorfirmad jms.) ning teistele kolmandatele isikutele Eesti Vabariigi või Euroopa Liidu seadusest tulenevatel juhtudel.
 8. Jätame endale õiguse võlgnevuse tekkimisel (ja vaatamata kliendile saadetud meeldetuletustele) saadud andmeid edastada ka kolmandatele isikutele võlgnevusest tulenevate nõuete täitmiseks.
 9. Oma kodulehel kasutame küpsiseid e-poe teenuste paremaks muutmiseks ja turunduse arendamiseks. Ent me ei kasuta saadud informatsiooni ja isikuandmeid otsese reklaami edastamiseks.
 10. Me ei kogu ega halda „logifaile”. Samas me ei garanteeri, et seda ei tee keegi kolmas teenust vahendav või osutav osapool (nt. Internetti, side- ja sidusteenuseid, osutav firma).
 11. Me ei salvesta telefonikõnesid.
 12. Me ei kogu ega salvesta klientide pangakaartide andmeid. Maksete laekumisi kontrollime eelkõige tellimuse numbri ja tellimuse maksumuse järgi.
 13. Kliendi suhete hoidmiseks ja haldamiseks kasutame ja säilitame kogutud andmeid. Isikuandmete, kirjade ja meilivestluste säilitamisel ja kustutamisel lähtume järgmistest põhimõtetest:
  1. Elektronkirjad ja on-line vestlused, mis pole viinud tellimuseni ( või mõne muu tehinguni ) oleme valmis kustutama koheselt 3 tööpäeva jooksul peale vastava nõude saamist.
  2. Tehinguni viinud elektronkirju ja on-line vestlusi säilitame kindlasti tehingust loobumise tähtaja lõpuni (praegu 14 päeva).
  3. Pretensioone ja probleeme sisaldavaid ja käsitlevaid kirju säilitame kindlasti tekkinud pretensioonide ja probleemide lahendamiseni ning nendest tulenevate nõuete aegumiseni.
  4. Raamatupidamises vajaminevaid andmeid säilitame 7 aastat.
 14. Inimesel on õigus nõuda oma andmete kustutamist, mis on meie kasutuses. Esitatud nõuded vaatame läbi 7 tööpäeva jooksul alates nõude saamisest. Andmete kustutamisel lähtume eelmises punktis toodud põhimõttetest.
 15. Inimesel on alati õigus nõuda tutvumist oma andmetega, mis on tema kohta meie käsutuses (kas siis ise edastanud või oleme registritest kogunud). Üldiselt oleme me valmis valmis isikuandmeid inimesele tutvustama 7 tööpäeva jooksul peale vastava nõude saamist.
 16. Meie veebilehelt saadud informatsiooni, suuniste ja internetilinkide abil sattudes kolmandate isikute veebilehtedele ei garanteeri me nende vastavust EL privaatsuse poliitika tingimustele.

Kontaktid